Nablus

Jakobs väl
Jakobs brunn (Större)

Jakobs väggmålning
Jacob's Well väggmålning (Större)

Jakobs tecken
Jakobs välskylt (Större)

Martin Gray är en kulturantropolog, författare och fotograf som specialiserat sig på studier och dokumentation av pilgrimsfärdplatser runt om i världen. Under en 38-årsperiod har han besökt mer än 1500 heliga platser i 165-länder. De World Pilgrimage Guide webbplats är den mest omfattande informationskällan om detta ämne.

Nablus