Nablus

Jakobs väl
Jakobs brunn (Större)

Jakobs väggmålning
Jacob's Well väggmålning (Större)

Jakobs tecken
Jakobs välskylt (Större)

Martin Gray är en kulturantropolog, författare och fotograf som specialiserat sig på studier av pilgrimstraditioner och heliga platser runt om i världen. Under en 40-årsperiod har han besökt mer än 2000 pilgrimsfärdsplatser i 165 länder. De World Pilgrimage Guide på sacredsites.com är den mest omfattande informationskällan om detta ämne.

Nablus