Ekopsychology and Earth Spiritualitet.

Devereux, Paul
Earthmind - Är jorden levande

Re-Visioning the Earth: En guide för att öppna de helande kanalerna mellan sinne och natur

Feld, Steven och Keith H. Basso (eds)
Senses of Place

Gardner, Jason (red.)
Den heliga jorden: författare om natur och ande

Gottlieb, Roger S.
Denna heliga jord: religion, natur, miljö

LaChapelle, Dolores
Jordfestivaler

Jordens visdom

Heligt land, heligt kön: Rapture of the Deep

Pennick, Nigel
Jordharmoni

Porteous, JD
Transcendental upplevelse i vildmarkens heliga rymd

Relph, Edward C.
Plats och platslöshet

Schama, Simon
Landskap och minne

Shepard, Paul
Tender Carnivore and the Sacred Game

Swan, James A.
Heliga platser: Hur den levande jorden söker vårt vänskap

Power of Place: Sacred Ground i naturliga och mänskliga miljöer

Heliga platser i naturen och transpersonliga upplevelser

Diaologer med den levande jorden: nya idéer om platsens anda från designers, arkitekter,
& Innovatörer

Zoeteman, Kees
Gaiosophy: Den levande jordens visdom