Heliga och vise

Brown, Peter
The Saints Cult: Its Rise and Function in Latin Christianity

Den heliga människans uppgång och funktion i sena antiken

Feverstein, Georg
Holy Madness; The Shock Tactics and Radical Teachings of Crazy Wise Adepts, Holy Fools och Rascal Gurus

Gellner, Ernest
Atlasens heliga

Keddie, Nikki (red.)
Forskare, heliga och Sufis

Kung, Ursula
Christian Mystics: Deras liv och arv under hela åldern

Lacarriere, Jacques
Män som är besatta av Gud: Berättelsen om ökenmunkarna från den tidiga kristenheten

Taylor, JW
De heliga kommer

Williams, Stewart (red.)
Helgon och segelfartyg

Wilson, Stephen
Saints and deras Cults: Studies in Religious Sociology, Folklore and History