Japan

Earhart, H. Byron
En religiös studie av Mount Haguro-sekten av Shugendo

Foard, James H.
Gränserna för medkänsla: Buddhism och den nationella traditionen i japansk pilgrimsfärd

Grapard, Allan G.
Flygande berg och vandrare av tomhet: Mot en definition av heligt utrymme på japanska
Religioner

Hori, Ichiro
Berg och deras betydelse för idén om den andra världen i japansk folkreligion

Japanska regeringens publikationer
Handbok om gamla helgedomar och skatter i Japan

Kitagawa, Joseph M.
Folkreligion i Japan: Kontinuitet och förändring

Tre typer av pilgrimsfärd i Japan

Läsare, Ian
Miniaturisering och spridning: En studie av småskaliga pilgrimsfärdar i Japan

Religion i samtida Japan

Readicker-Henderson, (red.)
Travellers Guide to Japanese Pilgrimages

Starr, Frederick
Fujiyama: Japans heliga berg

Statler, Oliver
Japansk pilgrimsfärd

Swanson, Paul L.
Shugendo och Yoshino-Kumano Pilgrimage: Ett exempel på Mountain Pilgrimage