Judendomen och Jerusalem

Armstrong, Karen
En historia om Jerusalem: En stad, tre troar

Comay, Joan
Templet i Jerusalem

Halevi, Ben Avraham
En modern guide till de judiska heliga platserna

Hancock, Graham
Skylten och tätningen

Hollis, Christopher & Ronald Brownrigg
Heliga platser: judiska, kristna och muslimska monument i det heliga landet

Kollek, Teddy
Pilgrimer till det heliga landet: Historien om pilgrimsfärd genom åldrarna

Kunin, Seth D.
Guds plats i världen: heligt rymd och heligt rum i judendomen

Landay, Jerry M.
Klippens kupol

Lev, Martin
Resenärens nyckel till Jerusalem

Patai, Raphael
Den hebreiska gudinnan

Peters, Francis E.
Den heliga staden i krönikarnas ögon, besökare, pilgrimer och profeter från dagarna av
Abraham till början av modern tid

Jerusalem och Mecka: Typografin av den heliga staden i Nära öst

Schimmel, Annemarie
Helig geografi i islam;

Scott, Jamie & Paul Simpson-Housley (red.)
Heliga platser och profane utrymmen: Uppsatser i geografierna av judendomen, kristendomen och islam

Wareham, Norman och Jill Gill
Shrines of the Holy Land: A Pilgrim's Travel Guide

Zander, Walter
Israel och de heliga platserna i kristendomen