Bidragande faktorer

Faktorer som bidrar till platsens kraft

Det finns mer än ett dussin faktorer som bidrar till närvaron av energifält på de heliga platserna. Diskussionen som följer är verkligen inte en fullständig kommentar i ämnet. Fler faktorer skulle kunna läggas till i listan, och kapitel, om inte hela böcker, skulle kunna skrivas på flera. Dessa faktorer är inte listade i någon ordning av betydelse. Det finns inget sådant som en "heligaste plats" i världen, och ingen faktor som bidrar till kraften i en plats är den enskilt viktigaste. En konstellation av faktorer spelar in, och vi måste se dem som en horisontell gruppering snarare än en vertikal eller hierarkisk rangordning. Vår lista börjar med den grundläggande aspekten av vilken plats som helst - jorden själv - och fortsätter med mänskliga insatser på platsen, både strukturella och avsiktliga. Inte alla heliga platser, eller typer av platser, kommer att ha var och en av dessa faktorer. Vissa webbplatser kommer att ha mer eller mindre än andra webbplatser. Enligt min uppfattning är det kombination av flera av dessa faktorer, snarare än bara en, som katalyserar de psykologiska och fysiologiska effekterna hos människor.