Visuell skönhet av strukturer

Strukturernas visuella skönhet på de heliga platserna

Konst och arkitektur uppstod ur mänsklighetens erfarenhet av och vördnad för det heliga. De tidigaste samhällsuppförda strukturerna var helgedomar där människor samlades för att vörda jordens och himlens mäktiga andar, och den första konsten, vare sig det var dans, målning eller skulptur, var ett försök att åkalla dessa andar så att de kunde bli mer tillgängliga till människor. När människor upplevde de heliga platsernas andliga och terapeutiska krafter, förkroppsligade och reflekterade deras konst och arkitektur djupet i dessa upplevelser. Förutom deras mer allmänt diskuterade ceremoniella funktioner är stenringarna, pyramiderna, templen, katedraler, moskéer och andra heliga strukturer lika viktiga som konstverk. Faktum är att många av dessa strukturer representerar den mänskliga civilisationens största konstnärliga skapelser. (Kom ihåg att en enda målning av Monet eller ett musikstycke av Beethoven är verk av en individ under en relativt kort tidsperiod, medan de stora heliga strukturerna är ett verk av tusentals människor som sliter under hundratals år.) Långt efter heliga strukturer restes och dekorerades, de fortsätter att tjäna som påminnelser om de sublima andliga och konstnärliga impulser som gav upphov till deras skapelse. Dessa stora konstverk har inspiration från sina skapare, och samtida besökare kan ansluta till den inspirationen helt enkelt genom att titta på helgedomarna. Eftersom skönheten i olika geografiska särdrag kan inspirera och andligt förvandla människor, så kan skönheten i de strukturer som uppförts på de heliga platserna.