Bibliografi: (I)

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Imbrie, John & Katherin Palmer
Isåldern; Harvard University Press; Cambridge, Mass .; 1986

Imbrogno, Philip & Horrigan, Marianne
Celtic Mysteries i New England; Llewellyn Publikationer; St. Paul, MN; 2001

Celtic Mysteries, Windows to Another Dimension in America's Northeast; Cosimo on Demand; New York; 2000

Imperato, Pascal J.
Dogon Cliff Dwellers: The Art of Malis Mountain People; L.Kahan Gallery of African Arts; New York; 1978

Ingerman, Sandra
Medicin för jorden: Hur man förvandlar personliga och miljöfarliga toxiner; Three Rivers Press; New York; 2000

Inman, Nick
En guide till det mystiska Frankrike; Findhorn Press; Forres, Skottland; 2016

Irwin, Constance
Rättvisa gudar och stenansikten, forntida sjöfarare och den nya världens mest spännande gåta; St Martin's Press, New York; 1963

Irwin, John C.
Den heliga myrstolen och kulten från den ursprungliga kullen; Religionshistoria; 1982, vol. 21

Izu, Kenro
Heliga Platser; Arena Editions; Santa Fe, New Mexico; 2001

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z