Nepal

Acharya, Jayaraj
Skandapurana Nepala-Mahatmya: Legender om de heliga platserna och gudarna i Nepal

Bernier, Ronald
Templen i Nepal

Bubriski, Kevin och Keith Dowman
Kraftplatser i Kathmandu

Majupuria, TC
Heliga buddhismplatser i Nepal och Indien

Erotiska teman i Nepal

Slusser, Mary Shepherd
Nepal Mandala, en kulturell studie av Katmandu-dalen

Snellgrove, David
Himalaya pilgrimsfärd: En studie av tibetansk religion av en resenär genom västra Nepal