Mount Tabor

Jesu transfigurationskyrka, Mount Tabor
Jesu transfigurationskyrka, Mount Tabor (Större)

Interiören i Transfigurationens kyrka
Interiören i kyrkan för transfigurationen (Större)

Mosaik ovanför altaret som visar Transfiguration av Jesus
Mosaik ovanför altaret som visar Transfiguration av Jesus (Större)

Church of the Transfiguration i skymningen
Church of the Transfiguration i skymningen (Större)
Martin Gray är en kulturantropolog, författare och fotograf som specialiserat sig på studier och dokumentation av pilgrimsfärdplatser runt om i världen. Under en 38-årsperiod har han besökt mer än 1500 heliga platser i 165-länder. De World Pilgrimage Guide webbplats är den mest omfattande informationskällan om detta ämne.

För ytterligare information:
http://www.biblewalks.com/Sites/tabor.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_the_TransfigurationTransfigurationskyrkan Mount Tabor